آمیخته ارتباطات بازاریابی

آمیخته ارتباطات بازاریابی

انجمن بازاریابی آمریکا، ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) را به این صورت تعریف می‌کند که:“یک فرآیند برنامه ریزی که بگونه ای طراحی شده تا اطمینان حاصل کند که تماس‌ها یا همان ارتباطات برقرار شده توسط برند با مشتری یا مشتری بالقوه یک محصول، خدمت یا سازمان در ارتباط با آن فرد بوده و در طی زمان نیز شکل، محتوا و روندی ثابت داشته باشد.”

ارتباطات یکپارچه بازاریابی تلاش می‌کند تا تمامی بخش‌های ارتباطات بازاریابی شامل تبلیغات، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم، شبکه‌های اجتماعی و ترفیع و ترویج فروش یک شکل باشند. ارتباطات یکپارچه بازاریابی به‌منظور ایجاد پیام‌هایی طراحی شده‌اند که در سراسر کانال‌های ارتباطی شکلی یکسان داشته باشند.

در تعاریف و طبقه بندی‌های مختلف، اجزای متفاوتی به نوان اجزای آمیخته ارتباطی مطرح شده‌اند در مدل تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، اجزای آمیخته در شکل زیر نشان داده شده‌اند.