ارزیابان جایزه

ارزیابان جایزه

اجرای فرآیند ارزیابی متقاضیان جایزه نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و تجربه کافی در مورد مدل‌های ارزیابی و رویکردهای مختلف را داشته باشند. بر این اساس رویه‌ای خاص برای فرآیند انتخاب ارزیابان تعریف‌شده است. متقاضیان همکاری به‌عنوان ارزیاب جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ می‌بایست دارای شرایط ذیل باشند:

  • تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مرتبط (حداقل در سطح کارشناسی ارشد)
  • حسن شهرت و داشتن حداقل ۳۵ سال سن
  • مهارت‌های ارتباطی
  • دانش و مهارت‌های مدیریتی، تحلیل‌گری و ارزیابی
  • سابقه شغلی ۵ سال مفید در حوزه‌های مدیریتی یا سایر حوزه‌های ارتباطات بازاریابی
  • توانایی دستیابی به ضرب‌الاجل‌های زمانی بسیار جدی
  • اختصاص وقت کافی بر اساس رویه‌های دبیرخانه جایزه
  • موفقیت در دوره‌های آموزشی مربوطه