تماس با ما

تماس با دبیرخانه

آدرس: تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ساختمان مرکز همایشها
تلفن: 88229901 – 88229733
پست الکترونیک: info@mcaward.com