سخنرانی دکتر ناصر پاشاپور نیکو، مدیر عامل هولدینگ دی ان ای یونیون ، در کنفرانس مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران