سطوح بلوغ فرآیندها

سطوح بلوغ فرآیندها

ساختار فرآیندی مدل تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از مجموعه شش فرآیند تشکل شده که این فرآیندها در قالب پنج سطح بلوغ به شکل زیر تقسیم بندی شده‌اند.

در سطح اولیه، فرآیندها به خوبی درک نشده‌اند و موفقیت احتمالاً به خلاقیت‌ها، ایده‌ها و تلاش‌های فردی وابسته و قابل تکرار در نظر گرفته نشده است، زیرا فرآیند به اندازه کافی تعریف و مستندسازی نشده تا به آن‌ها اجازه دهد تا تکرار شوند. در سطح قابل تکرار، شیوه‌های پایه‌ای مدیریت پروژه به کار گرفته شده و فرآیند حداقل به اندازه کافی مستندسازی شده به طوریکه موفقیت می‌تواند تکرار شود.

در سطح تعریف‌شده، یک سازمان فرآیند استاندارد نرم‌افزاری خود را بواسطه توجه بیشتر به مستندسازی، متعارف‌سازی و ادغام توسعه داده است.

در سطح مدیریت شده، یک سازمان فرآیند خود را از طریق جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها کنترل می‌کند.

در سطح بهینه‌سازی، فرآیندها به طور مدام از طریق کنترل بازخورد فرآیند فعلی و معرفی فرآیندهای نورآورانه بهبود می‌یابد تا نیازهای مخصوص سازمان را بهتر پاسخگو باشد.